Bestyrelse

2 repræsentanter, valgt blandt klubbens medlemmer
Christian Almbjerg & Leon Olesen

1 repræsentant fra Bofællesskaberne i Randers Kommune
Niels Rasmussen

1 repræsentant fra byrådet
Lene Prip-Sørensen

1 repræsentant fra AOF
Else Norvin - formand

1 repræsentant fra FOF
Mikael Kull

1 repræsentant valgt af bestyrelsen
Lisbeth Lund