Klubråd

Klubrådets sammensætning

Jonas - Talsmand

Mette - Talsmand 

Betina - Redaktør

Annemarie - Redaktør

Kim - Mentor 

Bruno - Mentor

Martin - Indkøber

Maria - Indkøber

Ninna Pedersen - Personalerepræsentant

Arnar Róbertsson - Personalerepræsentant 

Klubrådet holder møde, hver den første torsdag i måneden fra kl. 18 til kl. 18.30(i nogle tilfælde bliver mødetiderne ændret)
Umiddelbart efter mødet informerer klubrådet øvrige medlemmer om, hvad der er af nyheder fra Klubrådet. Der tages referat fra møderne og dette arkiveres i en mappe.

Forinden hvert møde, vil der være en dagsorden på de respektive opslagstavler . Ligeledes har klubrådet en kasse, hvori kan puttes ønsker, ideer, ris og ros, som Klubrådet efterfølgende vil behandle. Valg til rådet sker på demokratisk vis.

Personalerepræsentanten er ansvarlig for ophængning af dagsorden med faste punkter som; Nyt fra personalet, Klubrådet økonomi. Ligeledes er denne også tovholder på, at referater bliver skrevne og arkiveret i mappen.

Klubrådets opgaver:

  1. at medvirke til at skabe rammer om aktiviteterne for Klub 85´medlemmer
  2. at være medbestemmende ift. hvilke aktiviteter vi kan tilbyde
  3. at være aktive ift. afviklingen af aktiviteter
  4. klubrådet har medansvar for at uddelegere arbejdsopgaver til øvrige medlemmer ift. aktiviteten
  5. klubrådet tilskyndes for deres indsats et arrangement "ude i byen", hvor personalerepræsentanten deltager. Der yder ca. 200 kr. pr. klubrådsmedlem