Klubråd

Klubrådets sammensætning

Rasmus Post - Formand

Christian Almbjerg - Næstformand & repræsentant v. Bestyrelsesmøder

Leon B. Olsen - Repræsentant v. Bestyrelsesmøder

Kim Wamdrup

Nadja N. Meyienburg

Henning Ø. Andersen

Jonas Ø. Andersen

Kathrine Nørgaard

Kenneth Uhrenfeldt

Ninna Pedersen - Personalerepræsentant

Klubrådet holder møde, hver den første torsdag i måneden fra kl. 18 til kl. 18.30. Umiddelbart efter mødet informerer klubrådet øvrige medlemmer om, hvad der er af nyheder fra Klubrådet. Der tages referat fra møderne og dette arkiveres i en mappe.

Forinden hvert møde, vil der være en dagsorden på de respektive opslagstavler . Ligeledes har klubrådet en kasse, hvori kan puttes ønsker, ideer, ris og ros, som Klubrådet efterfølgende vil behandle. Valg til rådet sker på demokratisk vis.

Personalerepræsentanten er ansvarlig for ophængning af dagsorden med faste punkter som; Nyt fra personalet, Klubrådet økonomi. Ligeledes er denne også tovholder på, at referater bliver skrevne og arkiveret i mappen.

Klubrådets opgaver:

  1. at medvirke til at skabe rammer om aktiviteterne for Klub 85´medlemmer
  2. at være medbestemmende ift. hvilke aktiviteter vi kan tilbyde
  3. at være aktive ift. afviklingen af aktiviteter
  4. klubrådet har medansvar for at uddelegere arbejdsopgaver til øvrige medlemmer ift. aktiviteten
  5. klubrådet tilskyndes for deres indsats et arrangement "ude i byen", hvor personalerepræsentanten deltager. Der yder ca. 200 kr. pr. klubrådsmedlem