Personale

Tilknyttet personale 

Jonas – Musiklærer

Herman – Pæd. medhjælper

Lasse

Ninna– Pædagog

Betina - Pæd. medhjælper - kreativ

Vibbe Kastbjerg - Leder/Pædagog

Vi har for tiden fire frivillige tilknyttet klubben

Værdier for personalegruppen i Klub 85

Vi tilstræber - UdviklingRespekt - Åbenhed - Trivsel i vores personalegruppe og arbejder ud fra Randers Kommunens overordnede værdisæt ...

Udvikling

Vi vil fastholde os i menneskelig og faglig udvikling via kurser, temadage, oplæg på personalemøderne - hvor vi deler viden.

Vi stiller hinanden faglige udfordringer ex. spørger ind til hinandens arbejde – via åbne spørgsmål og udnytter hinandens ressourcer.

Årligt tilstræber personalet en pædagogisk dag, hvor vi er aktivt deltagende.

Vi har fokus på, hvad der sker indenfor vores område/målgruppe.

Respekt

Når man påtager sig en opgave, så er vedkommende ansvarlig herfor.

Vi er bevidst om vores tillid til hinanden bør bygge på, at vi kan stole på hinanden.

Vi opfordrer hinanden til at sige tingene til rette vedkommende.

Vi er opmærksomme overfor hinanden ifm. pauser og stress.

Vi støtter hinanden og viser forståelse for en given situation.

Vi roser og anerkender hinandens indsats.

Vi møder hinanden med tillid.

Vi er tolerante overfor hinanden.

Vi er forskellige og har hver vores baggrund og har forståelse herfor.

Vi er unikke hver især og har respekt for dette.

Vi har rum til at udtrykke os, blive forstået og derved føle os respekteret.

Ris gives/siges på en konstruktiv måde – vi opfører os ordentligt overfor hinanden.

Vi giver plads til, at man kan trække sig lidt tilbage i situationer, hvor dette er muligt og arbejdsmæssigt foreneligt.

Åbenhed

Kommunikationen i personalegruppen er åben og dialogbaseret.

Vi er ærlige overfor hinanden og svære ting siges på en ordentlig måde.

Vi har skabt en tryghed, der gør, at vi tør være os selv, ærlige og nærværende.

Er der noget, der ikke fungerer hensigtsmæssigt, siges det til rette vedkommende.

Vi viser tillid til hinanden og har forståelse for hinandens forskelligheder, også selvom vi ikke altid er af samme mening og holdning.

Trivsel

Vi tager positivt og åbent imod nye mennesker.

Vi fortæller hinanden de gode historier.

Vi tør stå ved, at vi leverer et godt stykke arbejde.

Vi har rum til dialog med hinanden, uanset hvor travlt vi har.

Vi påskønner hinanden og giver plads til nye ideer.

Vi bestræber os på at holde pauser og overholde planen for dagen – aftenmøde, oprydning osv.