Om Klub 85

Målgruppen for Klub 85 er voksne mennesker med fysisk/psykisk funktionshæmning, der er rimeligt selvhjulpne. Klubben har plads til optag på 90 medlemmer jf. klubbens driftsoverenskomst.

Åbningstider

Tirsdage og torsdage fra kl. 15:00 til 20:30

Ved sygdom vil klubben kunne være lukket, der vil så være et opslag i døren.

Madbestilling 

Maden bliver bestilt en uge på forskud, hvis man ønsker at spise med, så skal maden bestilles en uge før. Det kan gøres i klubben, men hvis man er forhindret i at kunne komme gangen før, og stadig gerne vil spise med til næste gang, kan man ringe til en af personalerne i Klub 85. 

Profil

Klub 85 er et fritidstilbud, hvor medlemmerne har mulighed for at komme til klubaftenerne, når de har tid og lyst. Det er et tilbud, hvor der er mulighed for udvikling, socialt samvær og småaktiviteter, så vidt muligt efter eget valg.

Vi er en musikglad Klub og har flere bands og kor, der bidrager til, at der i klubben altid er en harmonisk, glad og tryg stemning.

Vi arrangerer ligeledes ture ud af huset ex. Djurssommerland og Naturcentret. Klub 85 holder fast i traditioner så som; julefrokost, sommerfest og andre medlemsønsker.

På materialer og ture vil der være brugerbetaling, men vi gør meget for, at holde priserne helt i bund, så alle har råd til, at deltage.

Vi har få og enkle spilleregler i klubben:

  1. Alle skal opføre sig ordentligt
  2. Er medlemmet påvirket af alkohol/stoffer el.lign. skal vedkommende ikke være i Klubben
  3. Der sælges på klubaftner max. 2 øl/medlem 
  4. Der kræves betalt medlemskab

Klub 85 besøges gennemsnitlig på en klubaften af ca. 20-55 medlemmer. Efter endt klubdag føres statistik over antal fremmødte.

Vi har driftsoverenskomst med Randers Kommune og lederen holder sammen med bestyrelsen møder ca. 4 x pr. år og ellers når behovet er der.

Klub 85 har et aktivt Klubråd. Klubrådet holder møder, efter fast dagsorden hver kvartal. Der er personalerepræsentant med til møderne. Klubrådet træffer beslutninger, som medlemmerne har givet udtryk for, på månedlige husmøder. Valg til rådet, sker på demokratisk vis og med fast interval.